Met ingang van 1 september versterkt Job van Adrichem (26) KIKX in de functie van planontwikkelaar. Hij gaat de verschillende projectteams ondersteunen. In samenspraak met de projectontwikkelaars binnen KIKX gaat hij plannen uitwerken die voldoen aan de visie van KIKX. Job  is creatief, commercieel en procesmatig verantwoordelijk voor de projecten vanaf het initiatief tot de DO fase.

Voordat Job kwam werken bij KIKX werkte hij bij Woonplus VvE beheer B.V. Job weet hoe het is om projecten op te pakken waarbij rekening gehouden dient te worden met de belangen van verschillende partijen.

Met zijn kennis en ervaring verwachten wij Job in te kunnen zetten op meerdere gebieden en zal hij de verschillende projectteams optimaal kunnen ondersteunen.