KIKX & Montagne ontwikkelen businesspark Nieuw Kralingen

Home / Nieuws / KIKX & Montagne ontwikkelen businesspark Nieuw Kralingen

KIKX Kralingen B.V. en Montagne Ontwikkeling B.V. ontwikkelen een bedrijventerrein van c.a. 30.000m2 BVO op een prominente plek in Rotterdam, grenzend aan de nieuwe woonwijk Nieuw-Kralingen. Driestar verwerft de gronden van de Ontwikkel Combinatie Nieuw-Kralingen (OCNK) en KIKX & Montagne ontwikkelen als gedelegeerd ontwikkelaar het initiatief uit waar zij sinds 2015 mee bezig zijn.

Het plan omvat c.a. 30.000 m2 BVO bedrijventerrein  waarbij de bebouwing tegelijkertijd als geluidsscherm fungeert voor de woonbebouwing aan de overzijde. Het doel is om binnen het totale plangebied nieuwe bedrijvigheid en een aantrekkelijke, gevarieerde groen- en waterrijke woonwijk te bouwen, met maximaal 800 woningen direct gelegen aan het Kralingse Bos.

Het plan bestaat uit een bouwmarkt van c.a. 4000m2 met daarbovenop sportvoorzieningen, 16 gestapelde bedrijfsunits voor de verhuur variërend in grootte, een opslaglocatie voor particulieren, een zelfstandig kantoor van c.a. 2500 m2 en een tankstation.

Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan de verdere planuitwerking. Naar verwachting start de realisatie eind 2022 en zal oplevering plaatsvinden eind 2023. Opening van de diverse functies zal kort daarop volgen.

Gerelateerde berichten