Historisch visserijcentrum wordt aantrekkelijk stedelijk woonmilieu 

De gemeente Vlaardingen en gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) hebben deze week de intentieovereenkomst ondertekend voor de herontwikkeling van het Museumkwartier. Het vormt de start van een gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek naar herontwikkeling van monumentale panden aan de Westhavenkade en Vetteoordskade en de realisatie van een nieuw stedelijk woonmilieu in de wijk VOP.

De komende periode wordt onderzocht op welke wijze een aantrekkelijk stedelijk woonmilieu gerealiseerd kan worden met behoud van het historische karakter. De monumentale pakhuizen en kantoren aan de Westhavenkade en Vetteoordskade worden gerestaureerd en krijgen een nieuwe functie, zoals appartementen en/of voorzieningen.

Voor de niet-monumentale panden zal onderzocht worden of renovatie haalbaar is. Daarnaast wordt uitgezocht hoe de nieuwbouw en bestaande bebouwing met elkaar kan worden verbonden, hierbij speelt het zoeken van een passende functie voor de aanwezige monumentale boetzolder en kuiperij een centrale rol.

Op het binnenterrein achter de Westhavenkade komen na het bouwrijpmaken nieuwe woningen in verschillende segmenten. Dit voorjaar is er gestart met het verwijderen van de oude loodsen achter de Westhavenkade en Vetteoordskade (zie foto). Hiermee is de potentie van de locatie tussen het Station Centrum en de Binnenstad zichtbaar.

In opdracht van gebiedsontwikkelaar BPD werkt Kikx Development sinds 2016 aan het transformatieplan voor het Museumkwartier. In 2020 verwachten BPD en Kikx te kunnen starten met de nieuwbouw. De restauratie van historische panden start eerder. 

Over BPD Ontwikkeling

BPD, Bouwfonds Property Development, is een Europese gebiedsontwikkelaar. Sinds de oprichting in 1946, toen nog onder de naam van Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, heeft BPD de bouw van ruim 340.000 woningen mogelijk gemaakt. Vandaag wonen meer dan één miljoen Europeanen in woonwijken waarin de hand van BPD zichtbaar is. BPD telt 25 regiokantoren in Europa en is marktleider in Nederland en Duitsland. In Frankrijk staat BPD in de top 10, onder de naam BPD Marignan. BPD is onderdeel van Rabobank. Voor meer informatie: www.bpd.nl

Over KIKX Development

KIKX Development is een projectontwikkelaar gespecialiseerd in het transformeren van binnenstedelijk gebied. KIKX voelt zich prettig bij complexe integrale transformatie vraagstukken en ziet mogelijkheden waar anderen kansen laten liggen. Het in samenwerking creëren van meerwaarde in de vorm van een prettige leefomgeving, goede huisvesting en toekomst gericht gebruik. KIKX is naast een risico dragende onderneming ook adviseur en gedelegeerd ontwikkelaar. Projectontwikkeling is een multidisciplinair ambacht en KIKX wil haar kennis en kunde graag delen. Voor meer informatie: www.kikxdevelopment.nl