Algemeen

GetYourKikx en alle tot haar groep behorende ondernemingen zijn bedrijven die actief
zijn in de vastgoed sector. Ten behoeve van onze activiteiten kan het soms nodig zijn om
persoonsgegevens te verwerken om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over projecten en
diensten. Daarbij behandelen wij de gegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en in overeenstemming met
de wet.

Deze privacyverklaring is van toepassing wanner u gebruikmaakt van onze website en/of diensten en
is bedoeld om u te informeren over waarom en hoe wij gegevens verwerken.

Uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens in het kader
van relatiebeheer, reclamering en dienstverlening om de opdrachten en diensten zo gemakkelijk
mogelijk te laten verlopen. Als GetYourKikx persoonsgegevens wil gaan verwerken voor een ander doel, dan
zullen wij u daar over informeren, bijvoorbeeld door aanpassing van de privacyverklaring, een bericht
op onze website of een persoonlijk bericht.

Uw gegevens zijn beschikbaar voor alle tot GetYourKikx behorende ondernemingen en worden alleen
verstrekt aan derden als die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat
verwant is aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben gekregen, zodat u steeds een zo goed
mogelijke dienst of advies geleverd kan worden. Dit uiteraard in overeenstemming met de
voorwaarden die de wet daaraan stelt.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser
van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit.

Uw rechten

Als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de
uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Kunt u gerust contact
met ons opnemen.

U kunt bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en
een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar:

KIKX Development B.V.
K.P. van der Mandelelaan 110
3062 MB Rotterdam