Keizersdijk – Raamdonksveer

De weloverwogen ontwikkeling aan de Keizersdijk werkt voor het gehele centrumgebied van Raamsdonksveer. Met name het winkelgebied tussen P-terrein ‘Heereplein’ en ‘Touwbaan’ is hier van gaan profiteren. Een eerste stap voor de revitalisering van het centrum was daarmee gezet!

OPDRACHTGEVER

DOEL

OPLEVERDATUM

Voorafgaand aan de keuze voor deze specifieke locatie is samen met de Gemeente Geertruidenberg kritisch gekeken naar de mogelijke effecten op het woon-, leef- en ondernemersklimaat. Met name de toevoeging van een supermarkt diende destijdsgeest goed onderbouwd te worden. Vult het type supermarkt de concurrentie aan of is het dubbelop? Is er überhaupt behoefte aan een 4de supermarkt in Raamsdonksveer? En wat is het effect op de omliggende detailhandel? Uit diverse economische onderzoeken is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een ‘aanvullende’ supermarkt, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in de komst van Lidl (ca. 1.840 m² BVO) naar Raamsdonksveer! Daarnaast hebben de onderzoeken juist uitgewezen dat deze ontwikkeling een positief effect hebben aangezien het deels leegstaande panden betreft en het daarnaast combinatiebezoeken tussen de nieuwe supermarkt en de rest van de winkels teweeg zal brengen.

De gerealiseerde capaciteit van het P-terrein Touwbaan wordt in de nieuwe situatie beter benut en zal daarnaast het winkelend publiek dat met de auto komt beter over het centrum verspreiden.

Recente Projecten

Nieuwbouw

De Hofdame

Barendrecht

Nieuwbouw

Het Bosbad

Eindhoven

Commercieel

Nieuw Kralingen

Rotterdam