Nieuw Kralingen – Rotterdam

Nabij het Kralingse Bos in Rotterdam wordt op dit moment de gebiedsontwikkeling Nieuw-Kralingen gerealiseerd. Het doel is om binnen het totale plangebied nieuwe bedrijvigheid en een aantrekkelijke, gevarieerde groen- en waterrijke wijk te bouwen, met maximaal 800 woningen. Onderdeel van deze ontwikkeling betreft het nieuwe bedrijventerrein tussen de bestaande bedrijven aan de Boezembocht en de nieuwe woonwijk aan de andere zijde van de Verlegde Bosdreef: Nieuw-Kralingen Business. 

OPDRACHTGEVER

Driestar
Samenwerkingspartners
Montagne

ADVISEURS

Inbo Architecten/ K3H Architecten/ Ingenieursbureau

DOEL

Realiseren van een bedrijventerrein van ca. 30.000 m² BVO.

OPLEVERDATUM

Medio 2024

Aan de boezembocht wordt op dit moment een hoop ontwikkeld en zo ook het Nieuw Kralingen van ons. Dit nieuwe eigentijdse kantoorgebouw van totaal ca. 1.858 m² met maar liefst 32 interne parkeerplaatsen komt op de hoek van boezembocht 22. Op het bedrijventerrein Nieuw Kralingen en tegenover woonwijk Nieuw Kralingen. Door de verlegging van de bosdreef zal dit de nieuwe entree worden aan de westkant van het Nieuwe Kralingen.

BESCHRIJVING

KIKX B.V. en Montagne Ontwikkeling ontwikkelen een bedrijventerrein van c.a. 30.000m2 BVO op een prominente plek in Rotterdam, grenzend aan de nieuwe woonwijk Nieuw-Kralingen. Driestar heeft de gronden verworven van de Ontwikkel Combinatie Nieuw-Kralingen (OCNK) en KIKX & Montagne ontwikkelen als gedelegeerd ontwikkelaar het initiatief uit waar zij al sinds 2015 mee bezig zijn. De ontwikkeling vormt daarmee een geluidsblokkade tegenover de woonwijk aan de andere zijde van de Verlegde Bosdreef. Om deze reden zijn specifieke eisen gesteld aan de hoogteaccenten op basis van het akoestisch onderzoek, en is tussen twee deelplannen (het kantoor en de Safestore) een geluidsscherm op 4.5m hoogte benodigd.

Het plan bestaat uit een Karwei van c.a. 3600m2 met daarbovenop sportvoorzieningen, 16 gestapelde bedrijfsunits voor de verhuur variërend in oppervlakte, een nieuwe Safestore vestiging, de verplaatsing van het Tam-Oil tankstation en een zelfstandig kantoor van c.a. 2500 m2.

Vanwege de prominente ligging van het bedrijventerrein, aan de nieuwe Verlegde Bosdreef, zijn door Welstand specifieke en met name kritische eisen gesteld aan de kwaliteit van de gevelzijde aan deze zijde. De Verlegde Bosdreef vormt namelijk de entree van Rotterdam, en qua uitstraling zal het plan aansluiten op de architectuur van de aan de overzijde gelegen nieuwe woonwijk. Om deze uitstraling en architectuur op elkaar aan te laten sluiten is ervoor gekozen om met dezelfde architect het plan uit te werken; Inbo Architecten uit Rotterdam.

Verkeersgebruikers die in de toekomstige situatie over de Verlegde Bosdreef rijden, zullen nauwelijks doorhebben dat het hier om een bedrijventerrein zal gaan vanwege deze hoogwaardige uitstraling.

De oplevering van het totaalplan, bestaande uit diverse deelgebieden, staat gepland voorjaar 2024. De Karwei opent haar deuren medio mei 2024. In 2024 wordt nog hard gewerkt aan de inrichting van het openbaar gebied en de aanleg van de Verlegde Bosdreef door OCNK.

Recente Projecten

Nieuwbouw

De Hofdame

Barendrecht

Nieuwbouw

Het Bosbad

Eindhoven

Commercieel

Nieuw Kralingen

Rotterdam