Peperklip – Schiedam

Tussen de Celsiusstraat en Fahrenheitstraat in Schiedam-Oost bevinden zich sportzaal Oost en basisschool de Peperklip. De basisschool en sportzaal zijn aan vervanging toe en om deze herontwikkeling in goede banen te leiden heeft de gemeente Schiedam hiervoor in 2022 een Partnerselectie uitgeschreven. Deze partnerselectie is begin 2023 gewonnen door het team van KIKX en Ballast Nedam Development, samen met MoederscheimMoonen, Orange Architects, Felixx Landscape,&Flux, Stipo en Spark.. Het doel van de herontwikkeling is om op de locatie een nieuw ‘’hart van de wijk’’ te realiseren die een impuls geeft aan Schiedam-Oost.

In 2023 hebben de samenwerkingspartners Ballast Nedam Development, gemeente Schiedam en Stichting Primo gezamenlijk een haalbaarheidstraject doorlopen en met succes afgerond.

OPDRACHTGEVER

Ballast Nedam Development

Samenwerkingspartners

Gemeente Schiedam/ Stichting Primo

ADVISEURS

Moederscheim Moonen
Orange Architects
Imd Raadgevende Ingenieurs
Wubben Chan
Klictet
Cauberg Huygen

DOEL

De realisatie van een multifunctioneel gebouw als hart van de wijk voor Schiedam Oost.

OPLEVERDATUM

Fase 1 2027 -2028

Fase 2 2029 -2030

KIKX ontwikkelt samen met en in opdracht van Ballast Nedam Development in twee fasen multifunctionele gebouwen bestaande uit diverse uiteenlopende functies die elkaar zullen versterken. In het noordelijk blok wordt de nieuwe basisschool de Peperklip gerealiseerd, tezamen met diverse maatschappelijke functies en de sportzaal als zijnde het ‘’Hart van de wijk’’. Daarbovenop worden woningen gerealiseerd, variërend in oppervlakte voor gemengde doelgroepen. In het zuidelijk blok is een kinderdagverblijf opgenomen, is ruimte voor zorg-gerelateerde functies. Door middel van fasering kan de basisschool ten tijde van de realisatie in gebruik blijven, en kunnen de kinderen gewoon in Schiedam-Oost naar school blijven gaan.

Het uiteindelijke doel is om een plek te realiseren waar mensen graag komen, verblijven, leren, spelen en recreëren. Een plek vol diversiteit, die laagdrempelig en toegankelijk is voor iedereen. Een plek die mensen uit Schiedam Oost bindt, maar ook mensen van buiten de wijk aantrekt. Onze visie Care and Dare is veelzeggend voor de ambities; een plek waar ruimte is voor zorg en ondersteuning maar waar mensen vooral ook worden geïnspireerd en worden uitgedaagd en aan zelfontplooiing kunnen doen.

Met een divers programma wordt dat nagestreefd, en samen met de gemeente Schiedam wordt zorgvuldig invulling gegeven aan de maatschappelijke functies op deze plek. Veel aandacht is er voor de inrichting van het openbaar gebied en groen, want juist de omgeving is zo belangrijk voor een fijn en toegankelijk gevoel. Daarbovenop zijn duurzaamheid, klimaatadaptatie en gezond leven belangrijke pijlers van het totaalplan, en liggen de ambities hoger dan de huidige normen.

Wonen op deze locatie moet bijzonder zijn, duurzame en attractieve appartementen die met veel groen en voorzieningen een perfecte plek zijn voor starters en gezinnen. Met dit woonprogramma wordt aangestuurd op doorstroming binnen de wijk en het diversificatie van het woningaanbod in Oost. Een aantrekkelijke plek om te wonen met de school dichtbij, een bloeiend hart en een fijn en veilig gevoel hetgeen versterkt wordt door een bijzondere culturele-maatschappelijke invulling in de plint van het gebouw. Dicht op de stationslocatie Schiedam Centrum en met een verbinding tussen Schieveste en Merwede-Vierhaven biedt de locatie alle perspectief om een aantrekkelijk gebouw te worden en een impuls te zijn voor Schiedam-Oost.

Recente Projecten

Nieuwbouw

De Hofdame

Barendrecht

Nieuwbouw

Het Bosbad

Eindhoven

Commercieel

Nieuw Kralingen

Rotterdam